Dutch Algorithmic Transparency Standard

Glossary

These are the definitions that are being formalized by the consortiumpartners.

Nederlandse vertaling

View this project on Github


Variable Name Description
AlgorithmicApplication
algorithmic application software making automated predications, decisions and suggestions using data analysis, statistics and/or self learning logic
AlgorithmRegistration
algorithm registration registration of the use of an algorithmic application by a government organization
MetadataStandard
metadata standard shared metadata standard for algorithm registrations
AlgorithmDatabank
algorithm databank organization specific database containing algorithm registrations for the organization, available through an API
AlgorithmRegister
algorithm register organization specific application for creating and maintaining algorithm registrations in the algorithm databank, and for making algorithm registration details available to the general public
AlgorithmCatalog
algorithm catalog central application for searching or browsing the basic information on algorithm registrations of all government organizations that links to the containing algorithm register for more information

Nederlandse vertaling

Dit zijn de definities die zijn vastgesteld tijdens de verschillende inventarisatiesessies met consortiumpartners en genodigden.

Bekijk dit project op Github


Variabele Naam Omschrijving
AlgorithmicApplication
algoritmische toepassing software waarmee op geautomatiseerde wijze voorspellingen worden gedaan, besluiten worden genomen en/of adviezen worden gegeven door gebruik te maken van data-analyse, statistiek en/of zelflerende logica
AlgorithmRegistration
algoritmeregistratie registratie van de inzet van een algoritmische toepassing door een overheid
MetadataStandard
metadatastandaard gedeelde metadatastandaard ten behoeve van algoritmeregistraties
AlgorithmDatabank
algoritmedatabank decentrale databank van algoritmeregistraties van de betreffende organisatie, beschikbaar middels een API
AlgorithmRegister
algoritmeregister decentrale applicatie voor het maken en bijhouden van algorithmischeregistraties in de algoritmedatabank, en voor het beschikbaar stellen van algoritmeregistratie-details aan het grote publiek
AlgorithmCatalog
algoritmecatalogus centrale applicatie voor het doorzoeken en doorbladeren van basisinformatie over algoritmeregistraties van alle overheden die doorverwijst naar het betreffende algoritmeregister voor meer informatie