Dutch Algorithmic Transparency Standard

Glossary

These are the definitions that are being formalized by the consortiumpartners.

Nederlandse vertaling

View this project on Github


Variable Name Description
Algorithm
algorithm Set of rules and instructions that a computer follows making calculations to solve a problem or answer a question automatically.
AlgorithmRegister
algorithm register

Nederlandse vertaling

Dit zijn de definities die zijn vastgesteld tijdens de verschillende inventarisatiesessies met consortiumpartners en genodigden.

Bekijk dit project op Github


Variabele Naam Omschrijving
Algorithm
algoritme Set van regels en instructies die een computer geautomatiseerd volgt bij het maken van berekeningen om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden.
AlgorithmRegister
algoritmeregister